+SHIFT NOGIZAKAへオフィス移転いたしました – 株式会社Hogetic Lab

+SHIFT NOGIZAKAへオフィス移転いたしました

作成日:

2022年2月1日、人員増加に伴って弊社オフィスを+SHIFT NOGIZAKAに移転いたしました。さらなる事業拡大、成長に向けてメンバー一同気を引き締めて参ります。

新オフィス住所:東京都赤坂8-11-26 +SHIFT NOGIZAKA 5F